logo EU           Regioskop logo      

Objekt  vývozní pivovar Antona Drehera

Typ objektu: pivovar     
<<    >>
 

Zobrazit v mapě
Památková ochrana: Ne
Kraj: Ústecký kraj  - CZ042
Okres: Louny  - CZ0424
Obec: Žatec  - 566985
Část obce:
Ulice:

Chomutovská čp. 1042,1043,2880-2882
Lokalizace:
Popis: V roce 1898 založená společnost Anton Dreher’s Export­-Brauerei, GmbH se rozhodla postavit pivovar se sladovnou na pozemku mezi řekou Ohří, tratí Plzeňsko­-březenské dráhy a silnicí do Chomutova. Anton Dreher mladší (1849–1921) patřil k nejvýznamnějším pivovarníkům Rakousko­-Uherska, vlastnil též pivovar v Měcholupech u Žatce, v Brumově u Zlína, ve Schwechatu u Vídně, v Budapešti a Terstu. Prezidentem žatecké společnosti se roku 1900 stal majitel kartonážky Moritz Lüdersdorf a předsedou dozorčí rady Anton Christl. Areál, na jehož projektu a stavbě se podíleli žatečtí architekti a stavitelé konce 19. století – Alois Daut (městský stavitel), Johann Salomon a Josef Petrovský, sestává ze dvou sladoven se dvěma hvozdy, dále z budovy varny s vodárenskou věží, kotelnou a strojovnou a ležáckými sklepy s lednicí a stáčírnou. V místě křížení silnice a železniční vlečky stojí správní budova a hospodářské příslušenství. Vodu získával pivovar z Ohře, přes vodárnu a filtraci umístěné na břehu. Projekt pivovaru byl schválen v roce 1899, počátkem roku 1902 byla zprovozněna sladovna, v průběhu roku 1903 byl provoz dále rozšiřován. Fasády jsou zděné z červených pohledových cihel s detaily z pískovce, sokly a armovaná nároží ze žulových kvádrů nebo tmavošedého znělce, kombinace hrázděného zdiva s vyřezávanými vazníky ve štítě, strmé střechy. V roce 1926 provedla dostavbu ležáckých sklepů (stáčírna lahví) žatecká firma J. Gregora. Pivo Urstoff (Pratok) a Svatý Hubert se vyváželo do Německa a Ameriky. Pivovar byl v provozu do roku 1948, poté sloužil Frutě Žatec, do poloviny devadesátých let byla v provozu sladovna. Objekty pivovaru jsou pronajímány, celý areál je navržen k zápisu do seznamu kulturních památek. stojí, turisticky atraktivní, doporučeno k památkové ochraně